ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ηλεκτρονική Κατάθεση Σήματος

Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες πριν προχωρήσετε στην ηλεκτρονική κατάθεση σήματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :Σας επισημαίνουμε ότι στην ηλεκτρονική κατάθεση Σήματος πρέπει να επισυνάπτονται οπωσδήποτε τα παρακάτω έγγραφα κατά περίπτωση:

* Νομιμοποιητικά έγγραφα στη περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Εταιρία,

* Διορισμός αντικλήτου με υπογραφή του καταθέτη ή, εάν ο καταθέτης είναι εταιρία, με σφραγίδα και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της (εφόσον δεν ορίζεται δικηγόρος),

* Γραμμάτιο προείσπραξης στην περίπτωση που ορίζεται πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος και θα καταθέσει τη δήλωση σήματος,

Τα εν λόγω έγγραφα σκανάρονται και επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στο 5ο βήμα της ηλεκτρονικής κατάθεσης «Προσθήκη Αρχείων».

Η μη επισύναψή τους θα έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση εξέτασης ή και την απόρριψη του Σήματος.

Εκ της Διευθύνσεως
Σημαντικό!
Λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας στο σύστημα TAXIS παρατηρούνται σφάλματα στις ηλεκτρονικές καταθέσεις Εθνικών σημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όταν κατά την εισαγωγή του 20ψήφιου αριθμού ηλεκτρονικού παραβόλου και πατώντας <<ΠΛΗΡΩΜΗ>> (επανειλημμένα πατήματα ίσως προκαλέσουν δυσλειτουργία του συστήματος) παρουσιαστεί το μύνημα <<Σφάλμα / το παράβολο βρίσκεται σε κατάσταση μη πληρωμένο>> μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό παράβολο!
Επικοινωνήστε με το 2103893352 ή στείλτε email gkefalogiannis@gge.gr αναφέροντας τον αριθμό παραβόλου και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Παρακαλώ πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να εισέλθετε στο σύστημα με τον λογαριασμό σας στο TaxisNet (για την καλύτερη λειτουργία του συστήματος χρησιμοποιείστε Mozilla Firefox ή Google Chrome)